Tabela Doboru Produktu

Wyszukaj produkty według:
Wybierz miejsce zastosowania:
Wybierz rodzaj powierzchni:
Wybierz rodzaj powierzchni:
Wybierz rodzaj powierzchni:
Ściek LV345 - Laminat winyloestrowy o szerokim spektur chemoodporności >>
Odciek z tac przeładunkowych Konstulacja z Przedstawicielem Breston
Wybierz rodzaj powierzchni:
Posadzka przemysłowa PE101 - Posadzka epoksydowa. Rekomendowane wykończenie antypoślizgowe >>
Posadzka chemoodporna PE103 - Posadzka chemoodporna. Rekomendowane wykończenie antypoślizgowe >>
Uzupełnianie ubytków PE10 - Dwuskładnikowa masa szpachlowa epoksydowa >>
Posadzki w obrębie linii technologicznej wg tabel chemoodporności lub konstulacja z Przedstawicielem Breston
Posadzki na tacach rozładunkowych wg tabel chemoodporności lub konstulacja z Przedstawicielem Breston
Inne wg tabel chemoodporności lub konstulacja z Przedstawicielem Breston
Ściany (Powłoka przemysłowa) CWE700 - Wodorozcieńczalny lakier epoksydowy >>
Ściany (Powłoka chemoodporna) CE103 - Epoksydowa farba chemoodporna >>
Powłoka olejoodporna CE101 - Bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa >>
Cokoły zbiorników / pomp wg tabel chemoodporności lub konstulacja z Przedstawicielem Breston
Narażone na zachlapanie CE100 - Powłoka epoksy-nowolakowa chemoodporna >>
Zanurzone w medium produkcyjnym wg tabel chemoodporności lub konstulacja z Przedstawicielem Breston
Wybierz rodzaj powierzchni:
Wybierz rodzaj obiektu:
Posadzka przemysłowa PE101 - Posadzka epoksydowa. Rekomendowane wykończenie antypoślizgowe >>
Posadzka chemoodporna (media rozcieńczone) PE103 - Posadzka chemoodporna. Rekomendowane wykończenie antypoślizgowe >>
Posadzka chemoodporna (media stężone) PV345 - Posadzka winyloestrowa chemoodporna z podbudową laminatu >>
Posadzka chemoodporna (media organiczne) PV345 - Posadzka winyloestrowa chemoodporna z podbudową laminatu >>
Posadzka chemoodporna (rozpuszczalniki i utleniacze) PV347 - Posadzka winyloestrowo-nowolakowa chemoodporna z podbudową laminatu >>
Posadzki pod linią technologiczną wg tabel chemoodporności
Stanowiska rozładunkowe chemii wg tabel chemoodporności
Wybierz rodzaj obiektu:
Wybierz rodzaj obiektu:
Wodorotlenek amonu (do 29%) LE25 - Laminat epoksydowy chemoodporny >>
Wodorotlenek sodu (do 50%) LE25 - Laminat epoksydowy chemoodporny >>
Wodorotlenek potasu (do 50%) LE25 - Laminat epoksydowy chemoodporny >>
Wodorotlenek wapnia LE25 - Laminat epoksydowy chemoodporny >>
Inne wg tabel chemoodporności lub konsultacja z Przedstawicielem Breston
Chlorek sodu (r-r nasycony) LE25 - Laminat epoksydowy chemoodporny >>
Chlorek żelaza (r-r nasycony) LE25 - Laminat epoksydowy chemoodporny >>
Siarczan sodu (r-r nasycony) LE25 - Laminat epoksydowy chemoodporny >>
Azotan sodu (r-r nasycony) LE25 - Laminat epoksydowy chemoodporny >>
Inne wg tabel chemoodporności lub konsultacja z Przedstawicielem Breston
Wybierz rodzaj obiektu:
Wodorotlenek amonu (do 29%) CV345 - Powłoka winyloestrowa o szerokim spektur chemoodporności >>
Wodorotlenek sodu (do 50%) CE100 - Powłoka epoksy-nowolakowa chemoodporna >>
Wodorotlenek potasu (do 50%) CE100 - Powłoka epoksy-nowolakowa chemoodporna >>
Wodorotlenek wapnia CE100 - Powłoka epoksy-nowolakowa chemoodporna >>
Inne wg tabel chemoodporności lub konsultacja z Przedstawicielem Breston
Chlorek sodu (r-r nasycony) CE103 - Epoksydowa farba chemoodporna >>
Chlorek żelaza (r-r nasycony) CE103 - Epoksydowa farba chemoodporna >>
Siarczan sodu (r-r nasycony) CE103 - Epoksydowa farba chemoodporna >>
Azotan sodu (r-r nasycony) CE103 - Epoksydowa farba chemoodporna >>
Inne wg tabel chemoodporności lub konsultacja z Przedstawicielem Breston
komunalne LE25 - Laminat epoksydowy chemoodporny >>
odciek z procesów galwanizeryjnych LV345 - Laminat winyloestrowy o szerokim spektur chemoodporności >>
przemysłowe LV345 - Laminat winyloestrowy o szerokim spektur chemoodporności >>
Przypadki szczególne wg tabel chemoodporności lub konsultacja z Przedstawicielem Breston
Wybierz rodzaj obiektu:
Wyłożenie wnętrza reaktora Konsultacja z Przedstawicielem Breston
Zabezpieczenia basenów ścieków Konsultacja z Przedstawicielem Breston
Wybierz rodzaj materiału:
Wybierz specyfikację:
Wybierz specyfikację:
Wybierz specyfikację:
Grunt PM10 - Grunt polimocznikowy >>
Posadzka wylewana PM85 - System wylewanej posadzki polimocznikowej
Posadzka zacierana PM88 - System zacieranej posadzki polimocznikowej >>
Uzupełnienie ubytków Zależnie do technologii - Breston PM85 lub Breston PM88
Nasi klienci