Tabela Chemoodporności

Wybierz substancję z listy rozwijanej
POSADZKI
PE101
3
PE103
3
PE115
3
PV345
1
80 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
1
80 °C
CV347GHT
1
80 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
3
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
1
80 °C
FV3470
1
80 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
3
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
80 °C
CV347
1
80 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
1
80 °C
LV347
1
80 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
3
PE103
3
PE115
3
PV345
1
80 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
1
80 °C
CV347GHT
1
80 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
3
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
1
80 °C
FV3470
1
80 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
3
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
80 °C
CV347
1
80 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
1
80 °C
LV347
1
80 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
3
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
3
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
3
CV347
3
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
3
LL223
4
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
3
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
3
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
3
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
3
LL223
4
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
1
40 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
1
40 °C
CV347GHT
1
50 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
1
40 °C
FV3470
1
50 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
1
40 °C
CV347
1
50 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
1
40 °C
LV347
1
50 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
3
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
3
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
3
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
3
LL223
4
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
1
25 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
1
25 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
1
25 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
1
25 °C
LL223
3
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
1
25 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
1
25 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
1
25 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
1
25 °C
LL223
3
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
1
40 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
1
40 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
1
40 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
1
40 °C
LL223
-
-
POSADZKI
PE101
3
PE103
3
PE115
3
PV345
1
50 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
1
50 °C
CV347GHT
1
60 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
3
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
1
50 °C
FV3470
1
60 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
3
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
1
50 °C
CV347
1
60 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
1
50 °C
LV347
1
60 °C
LL223
1
25 °C
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
60 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
60 °C
CV347GHT
1
65 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
60 °C
FV3470
1
65 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
60 °C
CV347
1
65 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
60 °C
LV347
1
65 °C
LL223
1
30 °C
POSADZKI
PE101
3
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
40 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
40 °C
CV347GHT
1
50 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
3
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
40 °C
FV3470
1
50 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
3
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
40 °C
CV347
1
50 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
40 °C
LV347
1
50 °C
LL223
1
30 °C
POSADZKI
PE101
4
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
25 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
25 °C
CV347GHT
1
40 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
25 °C
FV3470
1
40 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
4
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
25 °C
CV347
1
40 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
25 °C
LV347
1
40 °C
LL223
1
25 °C
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
1
25 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
1
25 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
1
25 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
1
25 °C
LL223
3
POSADZKI
PE101
3
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
50 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
50 °C
CV347GHT
1
70 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
3
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
50 °C
FV3470
1
70 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
3
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
50 °C
CV347
1
70 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
50 °C
LV347
1
70 °C
LL223
1
50 °C
POSADZKI
PE101
3
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
50 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
50 °C
CV347GHT
1
60 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
3
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
50 °C
FV3470
1
60 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
3
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
50 °C
CV347
1
60 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
50 °C
LV347
1
60 °C
LL223
1
30 °C
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
35
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
35
CV347GHT
1
50 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
35
FV3470
1
50 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
35
CV347
1
50 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
35
LV347
1
50 °C
LL223
-
-
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
2
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
2
CV347GHT
1
35
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
2
FV3470
1
35
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
2
CV347
1
35
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
2
LV347
1
35
LL223
1
30 °C
POSADZKI
PE101
3
PE103
3
PE115
3
PV345
1
80 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
1
80 °C
CV347GHT
1
80 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
3
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
1
80 °C
FV3470
1
80 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
3
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
1
80 °C
CV347
1
80 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
1
80 °C
LV347
1
80 °C
LL223
1
25 °C
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
20 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
20 °C
CV347GHT
1
20 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
20 °C
FV3470
1
20 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
20 °C
CV347
1
20 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
20 °C
LV347
1
20 °C
LL223
-
-
POSADZKI
PE101
3
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
20 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
20 °C
CV347GHT
1
60 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
3
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
20 °C
FV3470
1
60 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
3
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
20 °C
CV347
1
60 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
20 °C
LV347
1
60 °C
LL223
-
-
POSADZKI
PE101
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
3
CV347GHT
3
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
3
FV3470
3
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
3
CV347
3
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
3
LV347
3
LL223
4
POSADZKI
PE101
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
1
80 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
1
80 °C
CV347GHT
1
80 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
1
80 °C
FV3470
1
80 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
1
80 °C
CV347
1
80 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
1
80 °C
LV347
1
80 °C
LL223
-
-
POSADZKI
PE101
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
1
40 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
1
40 °C
CV347GHT
1
40 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
1
40 °C
FV3470
1
40 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
1
40 °C
CV347
1
40 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
1
40 °C
LV347
1
40 °C
LL223
1
25 °C
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
1
40 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
1
40 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
1
40 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
1
40 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
90 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
90 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
90 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
90 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
90 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
70 °C
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
90 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
90 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
90 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
90 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
90 °C
LV347
1
100 °C
LL223
-
-
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
90 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
90 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
90 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
90 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
90 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
75 °C
POSADZKI
PE101
3
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
70 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
70 °C
CV347GHT
1
80 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
3
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
70 °C
FV3470
1
80 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
3
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
70 °C
CV347
1
80 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
70 °C
LV347
1
80 °C
LL223
1
65 °C
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
90 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
90 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
90 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
90 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
90 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
60 °C
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
90 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
90 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
90 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
90 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
90 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
80 °C
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
90 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
90 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
90 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
90 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
90 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
80 °C
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
90 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
90 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
90 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
90 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
90 °C
LV347
1
100 °C
LL223
-
-
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
90 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
90 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
90 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
90 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
90 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
65 °C
POSADZKI
PE101
3
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
90 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
90 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
3
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
90 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
3
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
90 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
90 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
70 °C
POSADZKI
PE101
3
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
90 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
90 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
3
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
90 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
3
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
90 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
90 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
80 °C
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
1
40 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
1
40 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
1
40 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
1
40 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
PE103
PE115
PV345
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
CV350G
CV347GHT
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
FE1350
FE1150
FE1570
FE1570X
FV3450
FV3470
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
CE101
CE103
CE103AS
CE115
CE115HT
CE125
CE135
CE135X
CE245AS
CV345
CV347
LAMINATY
LE25
LE66
LE50
LE60
LV345
LV347
LL223
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
1
100 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
1
100 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
1
100 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
1
100 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
1
100 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
65 °C
POSADZKI
PE101
4
PE103
4
PE115
4
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
4
CV350G
3
CV347GHT
3
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
4
FE1150
4
FE1570
4
FE1570X
4
FV3450
3
FV3470
3
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
4
CE101
4
CE103
4
CE103AS
4
CE115
4
CE115HT
4
CE125
4
CE135
4
CE135X
4
CE245AS
4
CV345
3
CV347
3
LAMINATY
LE25
4
LE66
4
LE50
4
LE60
4
LV345
3
LV347
3
LL223
4
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
95 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
95 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
95 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
95 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
95 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
75 °C
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
3
CV347GHT
3
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
3
FV3470
3
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
3
CV347
3
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
3
LV347
3
LL223
4
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
1
40 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
1
40 °C
CV347GHT
1
40 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
1
40 °C
FV3470
1
40 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
1
40 °C
CV347
1
40 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
1
40 °C
LV347
1
40 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
1
40 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
1
40 °C
CV347GHT
1
40 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
1
40 °C
FV3470
1
40 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
1
40 °C
CV347
1
40 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
1
40 °C
LV347
1
40 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
1
80 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
1
80 °C
CV347GHT
1
80 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
1
80 °C
FV3470
1
80 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
1
80 °C
CV347
1
80 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
1
80 °C
LV347
1
80 °C
LL223
1
30 °C
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
1
80 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
1
80 °C
CV347GHT
1
80 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
1
80 °C
FV3470
1
80 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
1
80 °C
CV347
1
80 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
1
80 °C
LV347
1
80 °C
LL223
1
30 °C
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
3
CV347GHT
3
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
3
FV3470
3
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
3
CV347
3
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
3
LV347
3
LL223
4
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
1
100 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
1
100 °C
CV347GHT
1
120 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
1
100 °C
FV3470
1
120 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
1
100 °C
CV347
1
120 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
1
100 °C
LV347
1
120 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
1
100 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
1
100 °C
CV347GHT
1
120 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
1
100 °C
FV3470
1
120 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
1
100 °C
CV347
1
120 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
1
100 °C
LV347
1
120 °C
LL223
1
80 °C
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
90 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
90 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
90 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
90 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
90 °C
LV347
1
100 °C
LL223
-
-
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
100 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
100 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
100 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
100 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
100 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
55
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
1
90 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
1
90 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
1
90 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
1
90 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
1
90 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
55
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
3
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
3
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
3
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
3
LL223
4
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
3
CV347GHT
-
-
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
3
FV3470
-
-
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
3
CV347
-
-
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
3
LV347
-
-
LL223
4
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
90 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
90 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
90 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
90 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
90 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
75 °C
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
1
20 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
1
20 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
1
20 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
1
20 °C
LL223
3
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
2
CV347GHT
2
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
2
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
2
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
2
LL223
4
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
3
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
3
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
3
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
3
LL223
3
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
3
CV347GHT
1
25 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
3
FV3470
1
25 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
3
CV347
1
25 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
3
LV347
1
25 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
3
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
95 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
95 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
3
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
95 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
3
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
95 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
95 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
75 °C
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
90 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
90 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
90 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
90 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
90 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
40 °C
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
90 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
90 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
90 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
90 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
90 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
80 °C
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
90 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
90 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
90 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
90 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
90 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
80 °C
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
90 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
90 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
90 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
90 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
90 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
80 °C
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
1
100 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
1
100 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
1
100 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
1
100 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
1
100 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
80 °C
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
100 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
100 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
100 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
100 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
100 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
80 °C
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
1
65 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
1
65 °C
CV347GHT
-
-
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
1
65 °C
FV3470
-
-
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
1
65 °C
CV347
-
-
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
1
65 °C
LV347
-
-
LL223
4
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
3
CV347GHT
3
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
3
FV3470
3
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
3
CV347
3
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
3
LV347
3
LL223
4
POSADZKI
PE101
3
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
80 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
80 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
3
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
80 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
3
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
80 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
80 °C
LV347
1
100 °C
LL223
-
-
POSADZKI
PE101
3
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
90 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
90 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
3
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
90 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
3
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
90 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
90 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
70 °C
POSADZKI
PE101
3
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
95 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
95 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
3
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
95 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
3
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
95 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
95 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
80 °C
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
1
40 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
1
40 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
1
40 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
1
40 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
3
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
3
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
3
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
3
LL223
4
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
3
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
3
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
3
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
3
LL223
3
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
1
95 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
1
95 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
1
95 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
1
95 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
1
95 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
50 °C
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
1
95 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
1
95 °C
CV347GHT
1
120 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
1
95 °C
FV3470
1
120 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
1
95 °C
CV347
1
120 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
1
95 °C
LV347
1
120 °C
LL223
1
50 °C
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
1
65 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
1
65 °C
CV347GHT
1
65 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
1
65 °C
FV3470
1
65 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
1
65 °C
CV347
1
65 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
1
65 °C
LV347
1
65 °C
LL223
-
-
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
1
40 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
1
40 °C
CV347GHT
1
40 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
1
40 °C
FV3470
1
40 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
1
40 °C
CV347
1
40 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
1
40 °C
LV347
1
40 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
1
50 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
1
50 °C
CV347GHT
1
50 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
1
50 °C
FV3470
1
50 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
1
50 °C
CV347
1
50 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
1
50 °C
LV347
1
50 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
1
80 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
1
80 °C
CV347GHT
1
80 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
1
80 °C
FV3470
1
80 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
1
80 °C
CV347
1
80 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
1
80 °C
LV347
1
80 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
80 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
80 °C
CV347GHT
1
80 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
80 °C
FV3470
1
80 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
80 °C
CV347
1
80 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
80 °C
LV347
1
80 °C
LL223
-
-
POSADZKI
PE101
3
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
90 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
90 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
3
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
90 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
3
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
90 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
90 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
60 °C
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
65 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
65 °C
CV347GHT
1
65 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
65 °C
FV3470
1
65 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
65 °C
CV347
1
65 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
65 °C
LV347
1
65 °C
LL223
1
40 °C
POSADZKI
PE101
3
PE103
3
PE115
3
PV345
1
90 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
1
90 °C
CV347GHT
1
100 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
3
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
1
90 °C
FV3470
1
100 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
3
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
1
90 °C
CV347
1
100 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
1
90 °C
LV347
1
100 °C
LL223
1
50 °C
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
1
25 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
1
25 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
1
25 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
1
25 °C
LL223
3
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
1
25 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
1
25 °C
CV347GHT
1
25 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
1
25 °C
FV3470
1
25 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
1
25 °C
CV347
1
25 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
1
25 °C
LV347
1
25 °C
LL223
3
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
1
20 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
1
20 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
1
20 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
1
20 °C
LL223
3
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
3
CV347GHT
3
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
3
FV3470
3
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
3
CV347
3
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
3
LV347
3
LL223
4
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
1
40 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
1
40 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
1
40 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
1
40 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
4
PE103
4
PE115
4
PV345
3
-
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
4
CV350G
3
-
CV347GHT
1
40 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
4
FE1150
4
FE1570
4
FE1570X
4
FV3450
3
-
FV3470
1
40 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
4
CE101
4
CE103
4
CE103AS
4
CE115
4
CE115HT
4
CE125
4
CE135
4
CE135X
4
CE245AS
4
CV345
3
-
CV347
1
40 °C
LAMINATY
LE25
4
LE66
4
LE50
4
LE60
4
LV345
3
-
LV347
1
40 °C
LL223
-
-
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
1
25 °C
CV347GHT
1
25 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
1
25 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
1
25 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
1
25 °C
LL223
3
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
2
CV347GHT
2
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
2
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
2
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
2
LL223
4
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
3
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
3
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
3
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
3
LL223
3
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
1
25 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
1
25 °C
CV347GHT
1
50 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
1
25 °C
FV3470
1
50 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
1
25 °C
CV347
1
50 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
1
25 °C
LV347
1
50 °C
LL223
-
-
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
1
50 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
1
50 °C
CV347GHT
1
65 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
1
50 °C
FV3470
1
65 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
1
50 °C
CV347
1
65 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
1
50 °C
LV347
1
65 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
1
25 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
1
25 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
1
25 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
1
25 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
1
25 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
1
25 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
1
25 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
1
25 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
1
25 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
1
25 °C
CV347GHT
1
25 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
1
25 °C
FV3470
1
25 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
1
25 °C
CV347
1
25 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
1
25 °C
LV347
1
25 °C
LL223
1
25 °C
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
3
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
3
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
3
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
3
LL223
3
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
1
40 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
1
40 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
1
40 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
1
40 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
PE103
PE115
PV345
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
CV350G
CV347GHT
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
FE1350
FE1150
FE1570
FE1570X
FV3450
FV3470
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
CE101
CE103
CE103AS
CE115
CE115HT
CE125
CE135
CE135X
CE245AS
CV345
CV347
LAMINATY
LE25
LE66
LE50
LE60
LV345
LV347
LL223
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
1
50 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
1
50 °C
CV347GHT
1
50 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
1
50 °C
FV3470
1
50 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
1
50 °C
CV347
1
50 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
1
50 °C
LV347
1
50 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
1
50 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
1
50 °C
CV347GHT
1
50 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
1
50 °C
FV3470
1
50 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
1
50 °C
CV347
1
50 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
1
50 °C
LV347
1
50 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
1
70 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
1
70 °C
CV347GHT
1
80 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
1
70 °C
FV3470
1
80 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
1
70 °C
CV347
1
80 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
1
70 °C
LV347
1
80 °C
LL223
1
40 °C
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
1
70 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
1
70 °C
CV347GHT
1
80 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
1
70 °C
FV3470
1
80 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
1
70 °C
CV347
1
80 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
1
70 °C
LV347
1
80 °C
LL223
1
65 °C
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
1
40 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
1
40 °C
CV347GHT
1
40 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
1
40 °C
FV3470
1
40 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
1
40 °C
CV347
1
40 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
1
40 °C
LV347
1
40 °C
LL223
-
-
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
3
CV347GHT
1
20 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
3
FV3470
1
20 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
3
CV347
1
20 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
3
LV347
1
20 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
1
50 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
1
50 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
1
50 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
1
50 °C
LL223
-
-
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
1
40 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
1
40 °C
CV347GHT
1
40 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
1
40 °C
FV3470
1
40 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
1
40 °C
CV347
1
40 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
1
40 °C
LV347
1
40 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
3
CV347GHT
1
20 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
3
FV3470
1
20 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
3
CV347
1
20 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
3
LV347
1
20 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
-
-
PE103
-
-
PE115
-
-
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
-
-
CV350G
3
CV347GHT
1
20 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
-
-
FE1350
-
-
FE1150
-
-
FE1570
-
-
FE1570X
-
-
FV3450
3
FV3470
1
20 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
-
-
CE101
-
-
CE103
-
-
CE103AS
-
-
CE115
-
-
CE115HT
-
-
CE125
-
-
CE135
-
-
CE135X
-
-
CE245AS
-
-
CV345
3
CV347
1
20 °C
LAMINATY
LE25
-
-
LE66
-
-
LE50
-
-
LE60
-
-
LV345
3
LV347
1
20 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
3
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
3
CV347GHT
1
25 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
3
FV3470
1
25 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE101
4
CE103
3
CE103AS
3
CE115
3
CE115HT
3
CE125
3
CE135
3
CE135X
3
CE245AS
3
CV345
3
CV347
1
25 °C
LAMINATY
LE25
3
LE66
3
LE50
3
LE60
3
LV345
3
LV347
1
25 °C
LL223
4
POSADZKI
PE101
1
temp. otoczenia
PE103
1
temp. otoczenia
PE115
1
temp. otoczenia
PV345
1
80 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
1
temp. otoczenia
CV350G
1
80 °C
CV347GHT
1
80 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
1
temp. otoczenia
FE1350
1
temp. otoczenia
FE1150
1
temp. otoczenia
FE1570
1
temp. otoczenia
FE1570X
1
temp. otoczenia
FV3450
1
80 °C
FV3470
1
80 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
1
temp. otoczenia
CE101
1
temp. otoczenia
CE103
1
temp. otoczenia
CE103AS
1
temp. otoczenia
CE115
1
temp. otoczenia
CE115HT
1
temp. otoczenia
CE125
1
temp. otoczenia
CE135
1
temp. otoczenia
CE135X
1
temp. otoczenia
CE245AS
1
temp. otoczenia
CV345
1
80 °C
CV347
1
80 °C
LAMINATY
LE25
1
temp. otoczenia
LE66
1
temp. otoczenia
LE50
1
temp. otoczenia
LE60
1
temp. otoczenia
LV345
1
80 °C
LV347
1
80 °C
LL223
1
40 °C
POSADZKI
PE101
4
PE103
3
PE115
3
PV345
1
25 °C
POWŁOKI TRUDNOŚCIERALNE
CE152
3
CV350G
1
25 °C
CV347GHT
1
50 °C
SPOINOWANIE PŁYTEK
FE1310
4
FE1350
3
FE1150
3
FE1570
3
FE1570X
3
FV3450
1
25 °C
FV3470
1
50 °C
POWŁOKI MALARSKIE
CE100
3
CE1