Oferta BRESTON dedykowana dla zakładów wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków

Zakłady wodociągowe oraz stacje uzdatniania wody to obiekty o strategicznej ważności wymagające zastosowania pewnych i trwałych systemów ochrony powierzchni. W tym zakresie oferta firmy Breston obejmuje:

  1. Posadzki żywiczne – dedykowane zabezpieczeniu powierzchni betonowej posadzki przed nasiąkaniem wodą z dodatkiem środków używanych w procesie uzdatniania. Zabezpieczenie przeciwwodne może stanowić już zwykła malowana powłoka posadzkowa Breston PE101 [Przejdź >>] jednak z uwagi na walory użytkowe posadzki rekomendowane jest wykonywanie systemu zasypywanego wyróżniającego się dużą wyższą odpornością mechaniczną oraz trwałością.

  2. Ściany i Sufity – z uwagi na niskie zagrożenie wynikające jedynie z możliwości zachlapania ściany dla zabezpieczenia tego typu powierzchni proponowane są systemy wodnych farb epoksydowych Breston CE550 [Przejdź >>] lub Breston CWE700 [Przejdź >>]. Cechuje je wysoka estetyka, prostota aplikacji oraz brak konieczności stosowania specjalistycznych gruntów.

  3. Zabezpieczenie zbiorników wody pitnej – oferta w tym zakresie obejmuje zarówno powłokę malarską dedykowane zabezpieczeniu powierzchni wnętrza stalowych (stal czarna) oraz betonowych zbiorników wody pitnej – Breston CE100 [Przejdź >>]. Firma posiada jednocześnie technologię umożliwiające naprawy uszkodzonych zbiorników stalowych (perforacje stali, przecieki) pozwalające na odzyskanie szczelności płaszcza. Jest to rozwiązanie bazujące na systemie laminatowym Breston LE25/CE100 [Przejdź >>]. W przypadku renowacji zbiorników betonowych poza systemem laminatowym proponuje gotowe szpachlówki żywiczne Breston PE10 [Przejdź >>] pozwalające na reprofilacje oraz rekonstrukcję podłoża betonowego przed aplikacją systemów nawierzchniowych (UWAGA: Szpachlówka Breston PE10 nie może stosowana jako system samodzielny).

Dla oczyszczalni ścieków oferta Breston jest dodatkowo poszerzona o materiały wyspecjalizowane w kategorii ochrony powierzchni przed agresywnym działaniem ścieków oraz gorących cieczy. Zawierają się w tym:

  1. Posadzki termoodporne o wysokiej odporności chemicznej – w przypadku występowanie miejsc zrzutu wrzątku bądź obecności dużych ilości wyziewów pary technologicznej. Dla zabezpieczenia wyżej wskazanych powierzchni rekomendujemy stosowanie posadzki Breston PE115 [Przejdź >>]. W przypadku dodatkowego narażenia posadzki na rozgrzane roztwory substancji chemicznych polecamy konsultacje z Przedstawicielstwem Breston.

  2. Zbiornik ścieków – z uwagi na stosunkowo rozbudowane zagadnienie częściowy staramy się je rozbić dla szerszego omówienia zagadnienia. W przypadku zbiorników ścieków pierwszym z rozpatrywanych aspektów jest źródło – tj. czy jest to zbiornik ścieków bytowych, czy ścieków pochodzących z przemysłu z szczególnym uwzględnieniem przemysłu spożywczego oraz chemicznego.

    Uwzględniając aspekt ścieków bytowym, surowych najefektywniejszym rozwiązaniem są materiały chemoodporne oparte na żywicach epoksydowych. W tym zakresie rekomendujemy stosowanie – w zależności od wymaganej trwałości powłoki – system malarski Breston CE103 [Przejdź >>] lub system laminatu Breston LE25 [Przejdź >>]. Wyjątkiem są zbiorniki zamknięte, w których z uwagi na słabą wentylacje powstają duże ilości oparów o znacząco wyższej agresywności niż sam ściek, dodatkowo na skutek rozkładu materiałów biologicznych mogą powstawać duże ilości ciepła które dodatkowo zwiększają agresywność medium. Z uwagi na ten fakt dla zbiorników ścieków zhermetyzowanych rekomendujemy stosowanie materiałów na bazie żywic winyloestrowych z szczególnym wskazaniem na system laminatu Breston LV345 [Przejdź >>] jako powłoki o najwyższej trwałości.

    Dla zbiorników ścieków poprzemysłowych natomiast polecamy wyłącznie materiały oparte na żywicach winyloestrowych Breston LV345 [Przejdź >>] oraz winyloestorowo-nowolakowych Breston LV347 [Przejdź >>] z uwagi na prezentowane – uznawane za jedne z najlepszych w kategorii żywic syntetycznych – właściwości odporności chemicznej, również w przypadku podwyższonej temperatury ścieków. W celu dokładnego doprecyzowania stosowanego systemu chemoodpornego, mając jednocześnie na uwadze duże zróżnicowanie profili produkcyjnych w obiektach przemysłowych rekomendowana jest konsultacja z Przedstawicielstwem Breston.