Oferta BRESTON dedykowana dla zakładów chemicznych oraz rafinerii

   Zakłady produkcji chemicznej oraz rafinerie są obiektami gdzie bardzo dużą wagę należy przykładać do jakości stosowanych materiałów chroniących stal oraz beton przed korozją. W tym segmencie materiały produkowane przez Breston odnajdują się znakomicie. Jest to efekt dużego doświadczenia firmy, będącego wynikiem długoletniej współpracy z wiodącymi grupami chemicznymi w Polsce, m.in. PCC Rokita, KGHM Polska Miedź, Zakłady Azotowe Puławy. Z uwagi na bardzo duży wachlarz produkowanych przez wspomniane jednostki substancji opracowaliśmy szereg materiałów dedykowanych ekstremalnym warunkom. W ofercie znajdują się:

  1. Posadzki – kompletne systemy posadzek żywicznych o zróżnicowanych parametrach. W pierwszej kolejności poddawać należy analizie występujące obciążenia chemiczne posadzki. Jeżeli posadzka znajduje się poza strefami produkcyjnymi, np. jest to magazyn produktu gotowego, pomieszczenia techniczne lub warsztatowe rekomendujemy stosowanie przemysłowej posadzki epoksydowej Breston PE101 [Przejdź >>] wykończonej antypoślizgowo. W zakresie doboru materiałów dla posadzek pod linią procesową zalecamy indywidualną konsultację z Przedstawicielem Breston w celu dobrania najkorzystniejszego rozwiązania.

  2. Etażerki produkcyjne – z racji szczególnego rodzaju narażenia na powtarzalny lub ciągły kontakt z medium agresywnym posadzki na etażerkach produkcyjnych wymagają osobnego rozpatrzenia. Mając na uwadze ciągłe obciążenie posadzki z jednoczesną możliwością zatężania się substancji na powierzchni dokładamy wszelkich starań aby powłoka rekomendowana w takim ujęciu posiadała pełną odporność na działanie chemikaliów. Zapewni to bezusterkową i bezpostojową prace instalacji przez dłuższy okres. W tej kategorii zalecamy konsultację z Przedstawicielem Breston w celu dokładnego doboru produktu. Podstawowymi informacjami na których opiera się dobór jest wykaz chemikaliów które mogą pojawić się na powierzchni powłoki. Na tej podstawie Breston jest w stanie zarekomendować system chemoodporny z dokładnym określeniem trwałości. W zakresie oferty znajduje się szeroka gama materiałów – włączając w to materiały dedykowane dla kontaktu z materiałami organicznymi (Breston LV345 [Przejdź >>], Breston LV347 [Przejdź >>]), odciekiem wrzącej wody technologicznej Breston LE50 [Przejdź >>] oraz stężonym kwasem siarkowym Breston LE60 [Przejdź >>].

  3. Tace awaryjne – w tym zakresie zalecamy skorzystanie z tabel chemoodporności dostępnych na stronie [Przejdź >>]. W przypadkach złożonych prosimy o kontakt z Przedstawicielstwem Breston.

  4. Ściany / Słupy / Sufity – powierzchnie te narażone na kontakt w zachlapaniu lub opary medium agresywnych bardzo często wymagają podstawowej ochrony chemoodpornej w postaci paroszczelnej powłoki epoksydowej Breston CE103 [Przejdź >>]. Wyjątkiem są sytuacje w których pojawia się możliwość częstego kontaktu powłoki z medium (np. część instalacji procesowej znajduje się na wyższych poziomach), w tym wypadku należy oprzeć dobór powłoki precyzując dokładnie wymagania odporności chemicznej jednocześnie opierając się o tabele chemoodporności [Przejdź >>].

  5. Zbiorniki (wnętrze) – w ofercie Breston znajdują się również powłoki dedykowane zastosowaniu wewnątrz zbiorników magazynowych i procesowych, reaktorach oraz basenów ścieków. Przy doborze należy bezwzględnie kierować się tabelami chemoodporności [Przejdź >>], z jednoczesną konsultacją z Przedstawicielstwem Breston. Przy doborze oprócz dokładnych parametrów medium należy również wziąć pod uwagę jego dalsze przeznaczenie – powłoki chemoodporne wykazujące odporność mogą cały czas oddziaływać na medium magazynowane (np. przebarwienie).

  6. Konstrukcje stalowe oraz armatura chemiczna – w tym zakresie oferta Breston skupia się wokół konstrukcji stalowych narażony na okresowy lub ciągły kontakt z medium w postaci oparów lub kondensacji na powierzchni. Drugim aspektem oferty są powłoki dedykowane zabezpieczeniu armatury chemicznej np. mieszadeł lub konstrukcji zanurzonych w roztworze. Przy doborze – analogicznie jak w przypadku zbiorników – należy bezwzględnie kierować się tabelami chemoodporności [Przejdź >>], z jednoczesną konsultacją z Przedstawicielstwem Breston.