Zastosowania

Zapraszamy dos zapoznania się z ofertą produktów do zabezpieczeń chemoodpornych i antykorozyjnych betonu.

Przemysł chemiczny, petrochemiczny, papierniczy

Rolnictwo

Galwanizernie, anodownie

Elektrownie

Górnictwo

Oczyszczalnie ścieków

Przemysł spożywczy

Transport

Wodociągi

  • instalacje i zbiorniki na wodę pitną – Breston CE100; Breston LE25
  • zbiorniki na chemikalia – system dobierany według rodzajów mediów
  • instalacje konstrukcyjne – systemy antykorozyjne