Posadzki winyloestrowe

PV345
Breston PV345

POSADZKA WINYLOESTROWA CHEMOODPDPORNA ANTYPOŚLIZGOWA

PV345AS
Breston PV345AS

POSADZKA WINYLOESTROWA ANTYELEKTROSTATYCZNA CHEMOODPORNA