Kontakt z wodą pitną

Epoksydowe systemy na bezpośredni kontakt z wodą pitną, atest PZH
zachowując szczelność.
Zastosowanie: stacje uzdatniania wody; rolnictwo; przemysł spożywczy.

Farba epoksydowa Breston CE100
Breston CE100

POWŁOKA EPOKSY-NOWOLAKOWA