Oferta BRESTON dedykowana dla galwanizerni oraz ocynkowni

   Obiekty chemicznej obróbki powierzchniowej metali cechują się stosowaniem agresywnych substancji chemicznych. W początkowych etapach technologicznych prowadzi się procesy przygotowania powierzchni przed nałożeniem właściwej powłoki galwanicznej. W wannach na tym etapie wykonywane są procesy mycia i odtłuszczania powierzchni z wykorzystaniem roztworów ługu sodowego oraz kwasu solnego. Następnie, po wysuszeniu materiał przekazywany jest do głównego procesu tj. nakładania powłoki galwanicznej. Na tym etapie wykorzystywane są liczne związki chemiczne agresywne dla stali i podłóż betonowych , np. chlorki metali, rozcieńczone roztwory kwasów (azotowego lub siarkowego). Jednocześnie zakłady te obarczone rygorystycznymi przepisami ochrony środowiska, dzięki czemu duży nacisk – jeżeli chodzi o dobór wykładziny chemoodpornej – kładzie się na wysoką jakość i trwałość powłok przy kontakcie stałym – np. zaleganiu – medium agresywnego na powierzchni posadzki/powłoki. W tych kategoriach najlepiej odnajdują się produkty BRESTON, poniżej przedstawiamy nasze propozycje dla poszczególnych typów powierzchni:

 1. Posadzki – skuteczne zabezpieczenie podłoży betonowych zapewni załodze zakładowej bezusterkowe użytkowanie posadzki przez wiele sezonów, jednocześnie redukując częstość postojów remontowych na obiekcie. W zakresie posadzek możemy Państwu zaproponować szereg rozwiązań, uzależniając dobór posadzki w zależności od obciążenia chemicznego.

  1. dla posadzek w obszarach magazynu początkowego, bądź gotowego produktu z uwagi na brak możliwości kontaktu posadzki z chemią procesową zalecamy zastosowanie posadzki epoksydowej Breston PE101 [Przejdź >>] zasypywanej o wysokiej odporności mechanicznej.

  2. dla posadzki w hali prowadzenia procesu chemicznego, gdzie istnieją wysokie narażenia posadzki na kontakt z chemikaliami rekomendujemy zastosowanie systemów posadzki winyloestrowej Breston PV345 [Przejdź >>] z racji bardzo dobrych parametrów chemoodporności posadzki w kontakcie z mediami agresywnymi, również w podwyższonych temperaturach. Posadzka ponadto cechuje się wysokimi parametrami mechanicznymi, przez co nie występują żadne obostrzenia związane z ograniczeniem ruchu kołowego.

  3. Posadzki w pomieszczeniach oczyszczalni ścieków oraz magazynach chemicznych, najbardziej narażone na ciągły kontakt z medium agresywnym (np. w przypadku wycieku składnika kąpieli, zrzutu awaryjnego ścieków) zalecamy wykonywać – podobnie jak w przypadku obejścia linii procesowej – w technologii materiałów winyloestrowych Breston PV345 [Przejdź >>]. Poprzez zastosowanie powyższego rozwiązania posadzka będzie wykazywać bardzo dużą chemoodporność oraz szczelność znacząco przewyższającą klasyczne systemy zasypywane. Dodatkowo istnieje możliwość wykonania posadzki w wykończeniu antyelektrostatycznym Breston PV345AS [Przejdź >>].

 2. Wanna wychwytowa pod instalacją procesową – z uwagi na szczególną wagę zagadnienia zostało ono wyłączone z kategorii posadzek. Zabezpieczenie chemoodporne posadzki pod linią technologiczną jest elementem kluczowym dla bezproblemowego i bezobsługowego prowadzenia produkcji. Powierzchnia jest szczególnie narażona na kontakt ciągły z medium agresywnym z uwagi na brak możliwości regularnego i dokładnego czyszczenia oraz niskie wartości spadków posadzki. Dodatkowo w przypadku wycieku substancje zalegające na powierzchni mogą mieć tendencje do zatężania, przez co ich agresywność względem posadzki znacząco wzrasta. Mając na uwadze powyższe zagrożenia w niniejszym wypadku rekomendujemy zastosowanie jako wykładzinę chemoodporną laminatu winyloestrowego Breston LV345 [Przejdź >>] w wykończeniu gładkim, nieutrudniającym spływu odcieków z linii procesowej do kanałów zbiorczych. Laminat Breston LV345 wykazuje pełną odporność na działanie stężonych kwasów, zasad oraz soli w podwyższonych temperaturach. Ponadto dzięki obecności mat szklanych w strukturze zapewnia najwyższą szczelność, uniemożliwiając mediom dyfuzyjnym (np. kwas solny) przenikanie do podłoża.

 3. Tace awaryjne zbiorników chemikaliów – w tym zakresie zalecamy skorzystanie z tabel chemoodporności dostępnych na stronie [Przejdź >>]. Jednakże dla najbardziej spopularyzowanych technologii prowadzenia procesów galwanizacyjnych występują duże ilości kwasu solnego oraz ługu sodowego. Substancje niniejsze wg regulacji ochrony środowiska należy składować w odpowiednio dostosowanych zbiornikach posadowionych w tacach wychwytowych zdolnych przejąć całość wycieku. Dla wyżej wymienionych mediów rekomendujemy stosowanie odpowiednio dla ługu sodowego laminatu Breston LE25 [Przejdź >>], dla kwasu solnego laminatu Breston LV345 [Przejdź >>].

 4. Ściany i Sufity (powierzchnie narażone na opary z linii procesowej) – z uwagi na niskie zagrożenie dla zabezpieczenie tego typu powierzchni proponowane są systemy wodnych farb epoksydowych Breston CE550 [Przejdź >>] lub Breston CWE700 [Przejdź >>]. Cechuje je dobra odporność na opary technologiczne, prostota aplikacji oraz brak konieczności stosowania specjalistycznych gruntów. Wyjątkiem są ściany i powierzchnie żelbetowe wewnątrz komór suszarniczych gdzie ilość oparów jest znacząco wyższa, jednocześnie temperatura powietrza jest znacząco wyższa – dla tego przypadku rekomendowane są powłoki epoksy-nowolakowe Breston CE115 [Przejdź >>] oraz Breston CE115HT [Przejdź >>] cechujące się znacząco podwyższoną odporności termiczną.

 5. Konstrukcje stalowe – w tym zakresie oferta Breston skupia się wokół konstrukcji nad linią technologiczną (w tym urządzenie transportujące) narażone na opary z linii oraz kondensacje skroplin na powierzchni powłoki. Z uwagi na powyższe zagrożenia dla niniejszych powierzchni rekomendowane jest stosowanie powłok chemoodpornych na bazie winyloestrów – Breston CV345 [Przejdź >>] – bądź bezrozpuszczalnikowych farb epoksy-nowolakowych – Breston CE100 [Przejdź >>] lub Breston CE135 [Przejdź >>].

 6. Wanny technologiczne – innowacyjne technologie laminatów winyloestrowych Breston pozwalają na regeneracje oraz uszczelnienie przeciekających wanien procesowych bez demontażu z ciągu technologicznego. W niniejszym zakresie dla doboru systemu konieczne jest przedstawienie dokładnego składu oraz temperatury kąpieli. Do podstawowych systemów dedykowanych uszczelnieniu wanien można Breston LV345 [Przejdź >>] oraz Breston LV347 [Przejdź >>]. Rozwiązanie może zostać zastosowane zarówno w przypadku wanien stalowych, jak i wanien wykonanych w PE lub PP.